Leerlingenraad

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Leerlingenraad

De leerlingenraad

  

 

Wie zijn wij?

De leerlingenraad bestaat uit de vertegenwoordigers van het 1ste tot het 6de leerjaar en 2 klasjuffen.

Eind september zijn de leerlingen verkozen net zoals bij de echte verkiezingen.

De verkozenen worden maandag 26 september bekend gemaakt.

Op 27 september wordt dit officieel gemaakt met een foto.

 

Wat doen wij?

De ideeën van de klasgenoten worden voorgesteld op de leerlingenraad. We luisteren naar elkaar, wachten onze beurt af, geven onze eigen mening, aanvaarden een andere mening en komen samen tot een besluit.

 

Wanneer is het leerlingenraad?

Tijdens de middagspeeltijd komen de verkozen leerlingen samen.

Dit vindt plaats op de volgende data:

 

 datum  uur  inhoud 
maandag 10 oktober 12u30

- overdraging van de oude llnraad naar nieuwe verkozenen

- reflectie van 1ste schooldag en scholenveldloop

dinsdag 13 december 13u00

- gevoelens bij bezoek van Sinterklaas

- reflectie voorleesweek

- idee voor kerstfeest

 dinsdag 31 januari  13u00

- reflectie kerstfeest

- idee projectweek en carnaval (verkleedweek?)

 maandag 17 april 12u40

- reflectie carnaval en projectweek

-  reflectie paasfeest

 maandag 19 juni 12u40 

- bevindingen llnraad

- idee laatste schoolweek

- samenvatting tips schakelkids

 

Waarom organiseren we een leerlingenraad?

Dankzij de leerlingenraad zijn al vele leuke en educatieve zaken verwezenlijkt.

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen een stem te geven op onze school.

Daarom laten we de vertegenwoordigers ook telkens reflecteren hoe schoolse activiteiten zijn verlopen. Deze feedback nemen we mee naar volgende schooljaren.

 

Hoe komen de ideeën tot ontwikkeling?

Tijdens kringgesprekken worden ideeën verzameld in de klas.

De vertegenwoordigers brengen deze ideeën voor op de leerlingenraad.

De secretaris maakt een verslag van de besluiten die genomen werden.

Vervolgens brengt hij/zij verslag uit in de klassen.