Leerlingenraad

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Leerlingenraad

Wie zijn wij?

De leerlingenraad bestaat uit de vertegenwoordigers van het 1ste tot en met het 6de leerjaar en 2 juffen.

Eind september zijn de leerlingen verkozen net zoals bij de echte verkiezingen.

Dit schooljaar zetelen Kyle, Catarina, Adila, Wiktoria, Vince, Lauryn, Vik, Nafisa, juf Lien en juf Kimberly B. in de leerlingenraad.

 

m 20231006 131452

 

Wat doen wij?

De ideeën van de klasgenoten worden voorgesteld op de leerlingenraad.

We luisteren naar elkaar, wachten onze beurt af, geven onze eigen mening, aanvaarden een andere mening en komen samen tot een besluit.

 

Wanneer is het leerlingenraad?

Tijdens de middagspeeltijd komen de verkozen leerlingen samen.

Dit vindt plaats op de volgende data:

 

     Datum  Uur 
     maandag 2 oktober 12u20
     maandag 18 december 12u40
     maandag 5 februari 12u40
     maandag 29 april 12u40
     maandag 10 juni 12u40 

 

Waarom organiseren we een leerlingenraad?

Dankzij de leerlingenraad zijn al vele leuke en educatieve zaken verwezenlijkt.

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen een stem te geven op onze school.

Daarom laten we de vertegenwoordigers ook telkens reflecteren hoe schoolse activiteiten zijn verlopen. Deze feedback nemen we mee naar volgende schooljaren.

 

Hoe komen de ideeën tot ontwikkeling?

Tijdens kringgesprekken worden ideeën verzameld in de klas.

De vertegenwoordigers brengen deze ideeën voor op de leerlingenraad.

De secretaris maakt een verslag van de besluiten die genomen werden.

Vervolgens brengen de vertegenwoordigers in hun klas verslag uit a.d.h.v. een notitieboekje.