6de leerjaar

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Huiswerkbeleid 6de leerjaar

Huiswerk in het zesde leerjaar

 1.     Hoeveel keer in de week is er huiswerk, zijn er toetsen?

 

-      Geen vast patroon in het geven van huiswerk.

-   Er kan elke dag een huiswerk of toets gepland worden.

-      De herhalingstoetsen (grotere leerstofgehelen) worden vooraf gepland. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te plannen en hun leerstof te herhalen. Door vooraf te plannen, probeer ik de leerlingen aan te moedigen om vooraf de leerstof in kleinere gehelen te leren, zodat de dag ervoor enkel nog moet worden herhaald.

 

2.    Welke opdrachten kan je verwachten?

 

-      Afwerken van oefeningen (wiskunde, Nederlands, WO, français…) in het werkschrift.

-      Aparte oefeningen op apart huiswerkblad ==> niet zo vaak à iets afwerken in het werkschrift of werkbladen bekijken de kinderen anders dan wanneer ze ‘nog meer extra’ huiswerk op apart blad krijgen. 

-      Opzoeken op de computer.

-      Iets creëren op de computer (vb. tekst met foto à eventueel aanzet en verwerking in de klas, maar thuis afwerken of controleren).

-      Materialen verzamelen.

-    ...

 

 

3.    Hoelang werkt een gemiddelde leerling aan het huiswerk?

 

Dit is echt afhankelijk van kind tot kind. Een kind dat graag wiskunde doet, zal meestal de taak ook met zin maken en op een vlottere manier dan een kind dat niet graag wiskunde doet.

Een huiswerk maken van leerstof die je niet zo graag doet, zal misschien trager en minder vlot verlopen.

 

 

4.    Wat doen we als het huiswerk niet of onvolledig gemaakt werd?

 

-      Een deel van het huiswerk vergeten te maken: afwerken op een ander moment die dag.

-      Helemaal het huiswerk vergeten te maken of het huiswerk thuis vergeten:

o   elk kind krijgt drie kansen. Nadien volgt er een sanctie.

 

5.    Hoe kunnen ouders helpen?

 

-      De kinderen kunnen in principe hun huiswerk volledig zelfstandig maken.

     Ze moeten de vaardigheden van het opzoeken, als ze iets niet meer weten, kunnen inoefenen, zowel op school als thuis. (bijv. in hun werkschrift, eigen aangelegd samenvattingsboek (mindmap) of andere boeken.

 

 

6.    Hoe en wannneer wordt de klasagenda ingevuld en nagekeken?

 

-  Taken worden genoteerd op de dag dat ze moeten klaar zijn, lessen worden genoteerd op de dag dat ze moeten gekend zijn.

-      Afhankelijk van het uurrooster. Ofwel net na ofwel voor de middagspeeltijd. 

-      Van september tot en met de herfstvakantie wordt deze dagelijks gecontroleerd. Nadien minstens één keer per week. (bevorderen van zelfstandigheid).

Bij sommige kinderen, die er nog nood aan hebben, wordt de agenda nog dagelijks gecontroleerd.