Algemene visie

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Huiswerkbeleid

Huiswerk, zin of onzin? Dat is de vraag die velen onder ons zich stellen. Met dit huiswerkbeleid willen we onze visie omtrent huiswerk toelichten. Per leerjaar geven we ook een overzicht met afspraken en antwoorden op de meest gestelde vragen. Zo weten kinderen en ouders perfect wat ze kunnen verwachten en wat van hen verwacht wordt.

 

Wat verstaan we onder ‘huiswerk’?

 

Al het werk dat kinderen thuis presteren voor de school:

 • huiswerk maken
 • lessen leren
 • materialen verzamelen
 • spreekbeurt voorbereiden
 • tekening afmaken
 • ...

 

Waarom wordt er huiswerk gegeven?

 

 • Ouders betrekken bij het schoolgebeuren van hun kind.
 • Inoefenen en herhalen van in de klas aangebrachte leerstof.
 • Automatiseren van leerstof (bv. tafels leren).
 • Zelfstandig werken bevorderen.
 • Doorzettingsvermogen oefenen.
 • Leren studeren van leerstof (bv. lessen WO).
 • Leren plannen (bv. toetsenperiode, spreekbeurt).
 • Creativiteit stimuleren (bv. spreekbeurt maken).

 

Enkele tips voor ouders

 

 • Spreek op voorhand met je kind af wanneer het huiswerktijd is.
 • Laat je kind op een vaste plaats werken. Kies samen een plaats waar je kind zich goed voelt.
 • Probeer thuis een werksfeer te scheppen.
 • Zoek naar een evenwicht tussen sturen en loslaten.
 • Leer je kind geleidelijk aan zelfstandig werken. Je kind kan meer dan je denkt.
 • Geef je kind de nodige emotionele ondersteuning.
 • Bespreek het met de leerkracht als het met het huiswerk niet wil vlotten.