Schoolteam

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Juf Rebecca S.

                         

 

Ik ben juf Rebecca en geef de lessen niet- confessionele zedenleer (NCZ).

Graag leg ik even uit wat de lessen niet-confessionele zedenleer inhouden.

Onze levensbeschouwing kadert binnen het vrijzinnig humanisme. Het grote verschil met de andere levensbeschouwingen is dat wij niet geloven in een God. We vertrekken vanuit de wetenschap en de natuur. Wij gaan eigen waarden en normen ontwikkelen vanuit actualiteit, onze leefwereld en andere zaken die op ons pad komen. Er wordt veel belang gehecht aan het kunnen en durven uiten van een eigen mening, vooral om dit op een correcte manier te kunnen verantwoorden.

Wij hebben geen kerk, moskee of ander gebedshuis. Voor alle mogelijke vieringen, levensvragen en info kan je terecht bij het huis van de mens.

In het 1ste leerjaar wordt jaarlijks een lentefeest georganiseerd. Het lentefeest is een overgangsritueel waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Het viert de overgang van de kleuterschool naar de lagere school.

Het feest van de vrijzinnige jeugd (FVJ) wordt gevierd in het 6de leerjaar. De leerlingen zijn klaar voor de overgang naar het middelbaar onderwijs, waar ze stilaan belangrijke keuzes voor hun toekomst moeten maken. Zo’n ingrijpende gebeurtenis moet uiteraard gevierd worden!

Ons leerplan houdt 9 thema’s in waar wij heel ruim mee aan de slag gaan.

  1. Identiteit: kinderjaren, gedachten en gevoelens, gezin en familie, weerbaarheid, jongerencultuur,…
  2. Vrijzinnig humanisme: vrij van denken en doen, lentefeest en feest vrijzinnige jeugd, waarden en normen, waardig leven, omgaan met verdriet en verlies,…
  3. Samenleven, democratie en burgerschap: kinderrechten, armoede, oorlog en vrede,…
  4. Levensbeschouwingen: inhoud en geschiedenis van geloofsovertuigingen en feesten, omgaan met diversiteit,…
  5. Economie: (kinder)arbeid, consumeren,…
  6. Wetenschap: vegetarisme, evolutietheorie (Darwin), erfelijkheid,…
  7. Milieu: sorteren en recycleren, respect voor de natuur en de dieren,…
  8. Kunst: fantasie, geluk, artistieke expressie,…
  9. Media: sociale media, communicatie,…

Indien u nog vragen heeft of meer info wenst, mag u altijd contact opnemen met mij via de school.