Schoolteam

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Juf Malika

Assalaam alaykom

Welkom,

Ik ben juf Malika Benchatto, leerkracht Islamitische godsdienst voor de leerlingen van het 2de leerjaar. Via deze weg wil ik jullie in het kort uitleg geven over de lessen.

De koran Gods woord en de handelingen van onze Profeet Mohamed, vrede zijn met hem, staan centraal in ons leven. Daardoor worden in de klas verschillende thema’s behandeld. Deze zijn reeds opgesteld in het leerplan. We leggen vooral de nadruk op wederzijds respect, verdraagzaamheid, goed gedrag, vrije meningsuiting… Op een leerrijke, leuke en speelse manier ontdekken we dit stap voor stap en groeit onze liefde voor Allah. Zo probeer ik de kinderen te stimuleren vanuit hun eigen identiteit en levensbeschouwing met als doel wereldburgers te maken die bijdragen tot een vreedzame samenleving.

Indien u nog vragen of info wil, neem dan gerust contact met mij via de school. Kijk ernaar uit om je zoon/dochter in ons klasje te zien.

Met vriendelijke groeten,

Juf Malika